Principal Investigator

Postdoctoral Researchers

Mohammadreza Amjadian
Muyang Lin
Xueping Liu
Shenghan Wang

Graduate Students

Yizhou Bian
Jian Cao
Xiangjun Chen
Dina Dehaini
Yiyue Feng
Thomas Graham
Bingbing Guo
Hao Huang
Daniel Liu
Chengchangfeng Lu
Geonho (Tom) Park
Xiao Peng
Siyu Qin
Ruotao Wang
Ray Wu
Xinyi Yang
Wentong Yue
Sai Zhou

Alumni (incomplete list)

Pranavi Bheemreddy (Masters Student)
Jinze Cai (Masters Student)
Yimu Chen (PhD Student)
Xue Chen (Masters Student)
Hong Ding (Postdoctoral Researcher)
Srishty Dua (Masters Student)
Yiyue Feng (Masters Student)
Xiaoxiang Gao (Postdoctoral Researcher)
Yue Gu (PhD Student)
Nathaniel-Georg Gutierrez (Masters Student)
Yifei Hao (Visiting Undergraduate Student)
Hongjie Hu (PhD student & Postdoctoral Researcher)
Qin Huang (Masters Student)
Zhenlong Huang (Visiting PhD Student)
Andrea Kang (Masters Student)
NamHeon Kim (Masters Student)
Hsin Lan (Visiting Masters Student)
Natalie Lawrence (Masters Student)
Yusheng Lei (PhD Student)
Yang Li (Masters Student)
Hengzhou Liu (Masters Student)
Kunxuan Liu (Masters Student)
Zhiyuan Lou (Masters Student)
Deying Luo (Postdoctoral Researcher)
Pengxin Meng (Masters Student)
Akihiro Nomoto (Visiting Scholar)
Rocio Pena (Masters Student)
Kexin Pei (Visiting Undergraduate Student)
Alexander Perez de Leon (Undergraduate Student)
Ruixiang Qi (Masters Student)
Ganesh Raghavendran (Masters Student)
Aparna Rao (Masters Student)
Keren Shi (Masters Student)
Aarushi Sehgal (Masters Student)
Jiawei Song (Masters Student)
Yitian Tong (Masters Student)
Chonghe Wang (Masters Student)
Chunfeng Wang (Visiting PhD Student)
Senlu Wang (Masters Student)
Victor Wang (Masters Student)
Yifan Wang (Masters Student)
Zhuohong Wu (Masters Student)
Zihan Wu (Masters Student)
Zijing Wu (Masters Student)
Weidong Xiao (Masters Student)
Amer Yaghi (Undergraduate & Masters Student)
Albert Yang (Masters Student)
Fangao Zhang (Masters Student)
Fangzheng Zhang (Masters Student)
Jingxin Zhang (Masters Student)
Ziyang Zhang (Masters Student)
Lin Zhang (Postdoctoral Researcher)
Zhuorui Zhang (Masters Student)
Yangzhi Zhu (Postdoctoral Researcher)